Lezing: De plaats van de (honing)bij in ons stedelijk ecosysteem

Wist je dat de Buren van de Abdij al jarenlang honingbijen kweken in de abdij? Dat sluit aan bij een eeuwenoude traditie: de monniken kweekten ook bijen in het Bijgaardehof. Ook de Wasstraat en de Biekorfstraat verwijzen naar dit bij-zondere verleden. Zoveel eeuwen later vervult de honingbij nog altijd een onmisbare rol als bevruchter en producent van unieke producten. 

Professor em. Frans Jacobs, bijenexpert van de UGent, vertelt over de economische en ecologische rol van de honingbij. Gwij Steegen en Geert Heyneman van de Groendienst van stad Gent plaatsen de honingbij, de solitaire bij en de vele andere wezens in het Gentse ecosysteem anno 2023.

Datum: Dinsdag 17 januari 19:30
Locatie: Herberg Macharius – Coyendanspark 1
Organisatie: Mach-H en Buren van de Abdij
Prijs: Gratis!

Inschrijven kan hier: https://forms.gle/9NXowe23X9zeL6SY9 

Inschrijven is geen verplichting maar geeft ons een idee van de opkomst. Je krijgt bovendien, indien je dat wenst, een uitnodiging voor de volgende activiteit in je mailbox.

DRAAD: Open Lab

DRAAD is het nieuwe fablab in de buurt: een plek waar je terecht kan om te naaien, snijplotten, zeefdrukken en tuften. Tijdens het open lab kan je gebruik maken van de aanwezige machines. Je betaalt enkel een kleine bijdrage voor het gebruik van de materialen zoals garen, verf, wol, … en het onderhoud van de machine.

Er is ook een vrijwilliger aanwezig die je kan assisteren. Kom zeker eens kijken wat er in de aanbieding is en doe gerust een babbeltje met de enthousiaste vrijwilligers! Inschrijven mag, maar is niet verplicht. Wil je zeker zijn dat je een bepaalde machine kan gebruiken? Schrijf dan best in. Dat kan via hier: https://forms.gle/8aDpf4ZmWqBmTL5s6

Meer info via laura@mach-h.be

Het Mach-H team wenst alle buurtbewoners van Macharius-Heirnis een warm 2023!

Mach-H wenst alle buurtbewoners, vrijwilligers en partners een warm en groen 2023!  We hebben het afgelopen jaar al heel wat weten te realiseren. Wil je horen wat de plannen voor 2023 zijn? Kom dan naar de nieuwjaarsreceptie van Buurtwerk Macharius-Heirnis, op zondag 22 januari, waar Mach-H uiteraard ook met een team vrijwilligers vertegenwoordigd zal zijn.

In 2022 realiseerden we zowat de helft van de geplande gevelbanken (60) en geveltuinen (73). Er is dus nog heel wat ruimte voor meer van dat. Wie graag een gratis geveltuin of gevelbank wil, laat het ons weten op hallo@mach-h.be !

Bij de gereedschapsbibliotheek De Klusserette hebben we intussen de investeringen in werktuigen gedaan opdat onze wijk gebruik kan maken van boren, hakselaars, ladders… In 2023 willen we vooral veel communiceren daarover: alle bewoners van Macharius-Heirnis moeten weten dat ze tegen een heel bescheiden abonnementsgeld toegang hebben tot een grote hoeveelheid werktuigen. 

In 2022 hebben we hoppe geplant op publieke en private plekken. Dat zorgt voor vergroening van de wijk maar het levert tevens een grondstof…voor bier. Dat bier met verse hoppe brouwden we in onze buurtbrouwerij Stroom (Forelstraat). We doopten dat buurtbier, na een bevraging in  de wijk, “Schol”. En smaken dat het deed! We verwachten dat in 2023 meer van de pas aangeplante hoppe een oogst zal geven zodat we meer Schol kunnen brouwen dan de 600 liter van 2022. 

Het Spaans Gewas, project van volkstuintjes op het Spaanskasteelplein, kreeg al zijn picknicktafel; er volgen nog tafels op andere plaatsen in de wijk. 

Het kleine ‘tuintje’ in de Zalmstraat achter de Sint-Antoniuskerk is al opgeruimd en kreeg al heel wat vruchtbare aarde. Dit jaar wordt het afgewerkt tot een heus buurttuintje. Met de Steinerschool werken we aan een kiosk voor het Sint-Baafsdorp, en een visueel project rond biodiversiteit in het parkje in de Snoekstraat. Met dank aan onze wijkregisseur Christine voor haar bemiddelingsrol. 

We onderzochten samen met de groendienst waar er meer bomen zouden kunnen komen in de wijk. Intussen vonden we al zo’n vijftien plaatsen. In ons projectplan zijn er evenwel zestig bomen voorzien.  Er wacht ons dus nog een serieuze inspanning 

In 2022 hebben we een werkgroep biodiversiteit opgezet. In 2023 plannen we een hele kalender van wandelingen en gesprekken waarin we de biodiversiteit inzake vogels, motten, insecten, vissen,… in kaart brengen en onderzoeken hoe we onze wijk herbergzamer kunnen maken voor diverse soorten. Als de gierzwaluw terug in het land is, zullen we hem bijzonder in het oog houden. 

De Buren van de Abdij kweken bijen in de abdijtuin. Die leveren sinds 2011 elk jaar lekkere honing. Daarmee knopen de Buren aan bij een zeer oude traditie omdat de monniken destijds erg veel honing produceerden op de plaats waar zich het huidige ‘Bijgaardepark’ bevindt.

Tot slot, water is belangrijk in elke habitat en een betere opvang van deze kostbare stof in tijden van klimaatopwarming behoort eveneens tot onze plannen. Ook daarin willen we in 2023 stappen vooruitzetten.