Categorie archieven: Algemeen

Het Mach-H team wenst alle buurtbewoners van Macharius-Heirnis een warm 2023!

Mach-H wenst alle buurtbewoners, vrijwilligers en partners een warm en groen 2023!  We hebben het afgelopen jaar al heel wat weten te realiseren. Wil je horen wat de plannen voor 2023 zijn? Kom dan naar de nieuwjaarsreceptie van Buurtwerk Macharius-Heirnis, op zondag 22 januari, waar Mach-H uiteraard ook met een team vrijwilligers vertegenwoordigd zal zijn.

In 2022 realiseerden we zowat de helft van de geplande gevelbanken (60) en geveltuinen (73). Er is dus nog heel wat ruimte voor meer van dat. Wie graag een gratis geveltuin of gevelbank wil, laat het ons weten op hallo@mach-h.be !

Bij de gereedschapsbibliotheek De Klusserette hebben we intussen de investeringen in werktuigen gedaan opdat onze wijk gebruik kan maken van boren, hakselaars, ladders… In 2023 willen we vooral veel communiceren daarover: alle bewoners van Macharius-Heirnis moeten weten dat ze tegen een heel bescheiden abonnementsgeld toegang hebben tot een grote hoeveelheid werktuigen. 

In 2022 hebben we hoppe geplant op publieke en private plekken. Dat zorgt voor vergroening van de wijk maar het levert tevens een grondstof…voor bier. Dat bier met verse hoppe brouwden we in onze buurtbrouwerij Stroom (Forelstraat). We doopten dat buurtbier, na een bevraging in  de wijk, “Schol”. En smaken dat het deed! We verwachten dat in 2023 meer van de pas aangeplante hoppe een oogst zal geven zodat we meer Schol kunnen brouwen dan de 600 liter van 2022. 

Het Spaans Gewas, project van volkstuintjes op het Spaanskasteelplein, kreeg al zijn picknicktafel; er volgen nog tafels op andere plaatsen in de wijk. 

Het kleine ‘tuintje’ in de Zalmstraat achter de Sint-Antoniuskerk is al opgeruimd en kreeg al heel wat vruchtbare aarde. Dit jaar wordt het afgewerkt tot een heus buurttuintje. Met de Steinerschool werken we aan een kiosk voor het Sint-Baafsdorp, en een visueel project rond biodiversiteit in het parkje in de Snoekstraat. Met dank aan onze wijkregisseur Christine voor haar bemiddelingsrol. 

We onderzochten samen met de groendienst waar er meer bomen zouden kunnen komen in de wijk. Intussen vonden we al zo’n vijftien plaatsen. In ons projectplan zijn er evenwel zestig bomen voorzien.  Er wacht ons dus nog een serieuze inspanning 

In 2022 hebben we een werkgroep biodiversiteit opgezet. In 2023 plannen we een hele kalender van wandelingen en gesprekken waarin we de biodiversiteit inzake vogels, motten, insecten, vissen,… in kaart brengen en onderzoeken hoe we onze wijk herbergzamer kunnen maken voor diverse soorten. Als de gierzwaluw terug in het land is, zullen we hem bijzonder in het oog houden. 

De Buren van de Abdij kweken bijen in de abdijtuin. Die leveren sinds 2011 elk jaar lekkere honing. Daarmee knopen de Buren aan bij een zeer oude traditie omdat de monniken destijds erg veel honing produceerden op de plaats waar zich het huidige ‘Bijgaardepark’ bevindt.

Tot slot, water is belangrijk in elke habitat en een betere opvang van deze kostbare stof in tijden van klimaatopwarming behoort eveneens tot onze plannen. Ook daarin willen we in 2023 stappen vooruitzetten.

Nieuwsbrief

Beste buur, 

Vorig jaar kozen vele buren ervoor om het wijkbudget te besteden aan het project Mach-H – samen naar een warme en groene wijk. We kregen daarvoor 155.000, een groot deel van het wijkbudget dat de stad aan onze wijk toekende.
Er is het voorbije jaar hard gewerkt om dat grote project in praktijk te brengen. 

We legden al 73 geveltuinen aan

Op 1 en 2 oktober zag je onze vrijwilligers misschien bezig met schop, kruiwagen of drilboor. Dat was ons tweede weekend voor de aanleg van geveltuinen. Dit keer legden 30 geveltuinen aan. Dat zijn heuse infrastructuurwerken: tegels of kasseien met drilboren losmaken, en afvoeren, de verharde ondergrond losboren en verwijderen, verse aarde aanvoeren, de planten inplanten, inclusief de bekabeling voor klimplanten… Dankzij het enthousiasme van vele vrijwilligers slaagden we erin alle geplande tuinen aan te leggen, 

Vermits oktober 2022 ook de maand is van het Gents kampioenschap koerknallen – om ter meest ontharden (zie: www.koerknal.be ) – namen we daaraan ook deel met dit plantweekend van Mach-H. We willen niet uitsluiten dat we die wedstrijd winnen, en dan een Gentse artiest naar keuze kunnen uitnodigen op kosten van VDK en het Gents Klimaatforum. De overschotten van de plantaarde werden per fiets van Macharius naar het tuintje achter de Sint-Antoniuskerk in de Zalmstraat gebracht!

Voor oktober kwam juni

Op 1 en 2 oktober, legde we ook de vier laatste bekabelingen in de Zalmstraat aan die nog overgebleven waren van het vorige geveltuinenweekend. Dat vond plaats in het weekend van 18 en 19 juni in de Heirniswijk. Ondanks de loden hitte van de 18de juni, werden 42 geveltuinen aangelegd waarvan 37 samen met het Gents Milieufront. En opnieuw tekenden onze vrijwilligers voor fantastisch werk. Met dank aan de vele vrijwilligers die in de bijwijlen loden hitte moedig de nodige inspanningen leverden. De twee weekends brengen ons op 73 geveltuinen, de helft van de beoogde 150 tuinen in ons plan. Wie ook een geveltuintje wil, laat het ons weten op hallo@mach-h.be.

Onze bomen komen

Nauw aansluitend bij dit luik van vergroening en verkoeling is ons onderzoek naar waar de zestig bijkomende bomen die Mach-H wil planten, de nodige ruimte zouden kunnen vinden. De verkennende wandelingen en het overleg met de stedelijke groendienst heeft intussen vrucht gedragen en er zijn al afspraken voor twintig bijkomende bomen. We communiceren daarover later meer in detail met jullie. We zoeken verder waar nog meer bomen kunnen komen. Ook goed nieuws is dat het plein van Sint-Baafsdorp onthard mag worden!

Gevelbanken troef

We hebben intussen ook al 61 gevelbanken uitgedeeld – de installatie daarvan is gaande. Sommige mensen deden de installatie zelf, een meerderheid wordt bijgestaan door onze rondtrekkende technische ploeg. Dit najaar verdelen we nog eens twintig bijkomende gevelbanken voor bewoners die intussen hun interesse lieten blijken. Daarmee naderen we al de honderd gevelbanken die we hadden gepland.

Klusserette & Draad 

In de uitleendienst Klusserette kunnen buren uit de Dampoortwijk, Sint-Amandsberg en, dankzij Mach-H, ook de wijk Macharius-Heirnis werkgereedschap ontlenen voor klussen in huis of tuin: een boormachine, een invalzaag, een sloophamer, een hogedrukreiniger, een stelling of een grasmachine. Wie iets wil ontlenen, kan lid worden van de uitleendienst voor een klein bedrag per jaar en mag dan gratis materiaal gebruiken. Door voor 12.000 euro te investeren in bijkomende toestellen zorgt Mach-H ervoor dat ook de bewoners van Macharius-Heirnis kunnen meedoen. 

De dienst draait op vrijwilligers die de leden aan de balie ontvangen. Ook daarin wordt onze wijk geacht zijn steentje bij te dragen. Momenteel wordt een vrijwilliger gezocht die zich op dinsdag of vrijdag van 17u tot 19u kan vrijmaken. 

Een vrijwilliger komt terecht in een warm gezelschap waar een lach nooit ver weg is. Alle vrijwilligers worden gratis lid van de Uitleendienst en kunnen gebruik maken van alle faciliteiten in de Klusserette. Geïnteresseerd? Stuur een mailtje naar uitleendienst@pastory.be of kom eens langs in de Klusserette tijdens de openingsuren van de Uitleendienst: dinsdag en vrijdag tussen 17 en 19u.

Ook DRAAD start intussen op: dat is een maakplaats met de focus op textiel. De eerste toestellen zijn aangekocht, er wordt nu volop mee geëxperimenteerd en we hopen in november voor het grote publiek open te gaan. Wie intussen al eens wil komen kijken, neemt contact met laura@mach-h.be.

Hop met de hop: heb jij een naam voor ons buurtbier? 

Een ander onderdeel van Mach-H is het aanplanten van hoppe in de wijk – op publieke en private plaatsen – om die vervolgens te gebruiken voor het brouwen van buurtbier in onze buurtbrouwerij Stroom in de Forelstraat. De combinatie van vergroening en bier quoi. De nieuwe hoppeplantjes hebben het lastig gehad met de droge en hete zomer. Maar hop is sterk: we hopen dat de plantjes zich volgend jaar herpakken. We hebben wel hopbellen kunnen oogsten bij oudere planten uit de buurt, aan de Herberg Macharius en bij enkele bewoners. Het brouwproces van het Wijkbier is opgestart op 12 september; er zou bier zijn tegen half oktober. We zoeken nog een korte naam voor dit bier. Als je een suggestie hebt, dan vernemen we het graag. Stuur je voorstel in voor 18 oktober naar hallo@mach-h.be en win een sixpack van ons wijkbier!? Het nieuwe bier wordt voorgesteld op 22 oktober tussen 14u en 18u in Brouwerij Stroom in de Forelstraat.

Mach-H, alwaar de gierzwaluw thuis is

Een ander onderdeel van Mach-H is het bevorderen van de biodiversiteit. Daartoe willen we eerst beter in kaart brengen wat er al aan planten-en dierensoorten bestaat in Macharius-Heirnis. Daartoe hebben we intussen twee wandelingen gemaakt met kenners: eentje langs de Achtervisserij met Diego Van De Keere en een tweede in de tuin van de Sint-Baafsabdij met Geert Heyneman van de Groendienst van stad Gent. Er volgen andere wandelingen over insecten, zoogdieren, vogels,… 

We proberen met de werkgroep de informatie en foto’s van die wandelingen bij te houden. We willen tevens de habitats van bepaalde soorten verbeteren. Zo willen in het komende voorjaar meer te weten komen over hoe de gierzwaluw het hier stelt. Tevens onderzoeken we of we eventueel nieuwe soorten kunnen aantrekken door habitats voor hen te creëren. 

Een ander luik van deze werking dat we de opvang van water willen bevorderen. Alle leven heeft water nodig, en in tijden van klimaatverandering wordt dat schaarser. We hebben er als wijk dus belang bij het water op te vangen als het valt. Daar zijn we mee bezig. 

Tot slot…

Wie als vrijwilliger een bepaald onderdeel van de werking van Mach-H wil vervoegen, is welkom. Mail naar hallo@mach-h.be.

Tot binnenkort!

Team Mach-H

Mach-H wijkbudget gaat van start!

Dankzij de stemmen van de bewoners van onze wijk (Misschien stemde jij ook voor ons?) kan Mach-H vzw beschikken over een groot deel van het wijkbudget van de stad Gent en zo het Mach-H-project uitvoeren. Dit jaar starten we met de uitvoering van de vele plannen.

We gaan voor een nog groenere en warme wijk! Gratis gevelbanken en geveltuintjes… de herinrichting van publieke plaatsen, een maakplaats en gereedschapsuitleenbibliotheek, een eigen wijkbier gemaakt met hop die in de wijk aangepland wordt… en nog veel meer!

Meer weten over het Mach-H-project? Bezoek zeker ook onze facebook pagina ‘Mach-H’. Er staat heel wat op het programma de komende jaren. Wil je graag meewerken? We zijn nog op zoek naar leden voor onze vzw Mach-H en naar vrijwilligers. 

Heb je vragen of wil je meewerken aan dit wijkproject? Contacteer ons!